Kurs Na Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa, Ryn


..:: CHARAKTERYSTYKA IMPREZY, PROGRAM
Szkolenie organizowane jest przez Główną Komisję Szkolenia PZŻ i Okręgowe Związki Żeglarskie. Przeznaczone jest dla: żeglarzy lub sterników jachtowych zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności i uprawnień oraz uzyskaniem możliwości udziału w obozach i rejsach żeglarskich w charakterze profesjonalnej kadry szkoleniowej. Uczestnicy kursu nie muszą płacić całości za kurs - mogą część kwoty odpracować w sezonie na naszych imprezach. Wakacyjne kursy na stopnie instruktorskie odbywają się w ośrodku sportów wodnych w Rynie na Mazurach w oparciu o fachową i bardzo doświadczoną kadrę szkoleniową. Praktycznym uzupełnieniem kursów jest możliwość uzyskania uprawnień opiekuna-wychowawcy kolonijnego, wymaganych do pracy z dziećmi - także na imprezach żeglarskich, oraz uprawnień sternika motorowodnego.

..:: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE
Ryn - ośrodek wypoczynkowo-żeglarski, ul. Mazurska 17. Zbiórka 1 dnia o godzinie 10.00.

..:: CENA ZAWIERA
Realizację programu. Jachty szkoleniowe. Wykwalifikowaną kadrę. Ubezpieczenie NW. Noclegi w domku, kabinie jachtu lub hausboota (domu na wodzie).

..:: ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
Egzamin, patent według cennika Polskiego Związku Żeglarskiego.
Dodatkowe kursy motorowodne itp. - płatne na miejscu.
Wyżywienie całodzienne ok. 50 zł, wc i prysznice, parking itp. -  płatne na miejscu.  
Dojazd.

..:: DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Karta kolonijna ze zgodą lekarza. Zgłoszenie uczestnictwa-umowa (wzory w biurze ).
Legitymacja szkolna, studencka, dowód osobisty.
Od 2008 roku wprowadzono możliwość szkolenia na patent MIŻ-a dla opływanych żeglarzy jachtowych.  
Osoby te winne wykazać się co najmniej trzyletnim stażem posiadania tego stopnia oraz muszą zaliczyć „sprawdzian dopuszczający"  w macierzystym OZŻ-cie lub u KWŻ-ta kursu.


Na stopień młodszego instruktora żeglarstwa PZŻ
1. Minimum średnie wykształcenie (ksero świadectwa szkolnego, dyplomu, indeksu, legitymacji studenckiej).
2. Minimum stopień żeglarza jachtowego – posiadany co najmniej 3 lata  (ksero patentu).
3. Dobry stan zdrowia (oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa-może wystawić dowolny lekarz medycyny).
4. Zaliczenie „sprawdzianu dopuszczającego"  w  macierzystym OZŻ-cie lub u KWŻ-ta kursu (dotyczy osób posiadających stopień żeglarza jachtowego).
5. Ukończone 18 lat (ksero dowodu osobistego).
6. Umiejętność pływania na poziomie Powszechnej Karty Pływackiej WOPR (karta lub zaświadczenie Ratownika WOPR).
7. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.
Wandrus nie bierze odpowiedzialności za zmiany w przepisach zatwierdzone przez Główną Komisję Szkolenia.
Zalecamy zapoznanie się z przepisami dot. szkolenia instruktorów  www.pyaszkolenie.org.pl.


..:: NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Wyżej wymienione odpowiednio wypełnione dokumenty. Sztormiak (nieprzemakalną kurtkę), polar, ciepły sweter, skórzane rękawiczki, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepłą czapkę i z daszkiem, kostium kąpielowy, dres, latarkę, krem z filtrem, zeszyt, długopis.


..:: UWAGI
Nie odpowiadamy za utopiony, ukradziony lub zagubiony bagaż - zalecamy uczestnikom jego dodatkowe ubezpieczenie. Na jachtach obowiązuje chodzenie w miękkim obuwiu - trampkach, sandałach, adidasach. Przed przystąpieniem do kursu należy sprawdzić aktualne wymogi w PZŻ.


..:: ODPRACOWANIE KURSU W CHARAKTERZE KADRY
i zatrudnienie umożliwiamy absolwentom kursów, którzy współpracują z Wandrusem minimum 1 rok, względnie posiadają odpowiednie rekomendacje. Należy to zgłosić w momencie zapisów na kurs. Wpłata wstępna jest wtedy obniżona (patrz tabelka) a pozostałą kwotę odpracowuje się, zawierając umowę-zlecenie, na rejsie, obozie w terminie uzgodnionym z przedstawicielem BT Wandrus. Odpracowanie liczone jest za dni pracy na imprezach Wandrusa wg. stawki dziennej wynikającej z umowy. Liczba miejsc ograniczona - pierwszeństwo mają osoby deklarujące dłuższą współpracę. Opcja z odpracowaniem możliwa jest po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Szczegółowe informacje: 501 647139.

TERMINY

KODOdDoCena
MIŻ 207-07-201617-07-2016
A-1650 PLN   
B-800 PLN   
A - cena bez odpracowania, B - cena z odpracowaniem
Kurs Na Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa, Ryn
Kurs Na Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa, Ryn
Kurs Na Patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa, Ryn