Dokumenty uczestnika


Dokumenty, które Uczestnik otrzymuje po wpłacie zaliczki:

1. Zgłoszenie uczestnictwa - umowę.
Jeden podpisany egzemplarz należy odesłać do biura, drugi uczestnik zabiera na imprezę.

2. Kartę kolonijną
ze zgodą lekarza i rodziców. Uczestnik zabiera ją ze sobą na obóz, nie należy odsyłać jej do biura! Brak dokumentu (np. zgody lekarza) spowoduje nieprzyjęcie na imprezę.

3. Ważne dodatkowe dokumenty lub wyposażenie np. paszport, zdjęcia legitymacyjne, które należy zabrać ze sobą - informacje przy opisie imprezy.

Wszystkim uczestnikom, którzy zapisują się na imprezy nie w biurze, dokumenty wysyłamy drogą pocztową. Są one także dostępne w formie PDF:


Karta Uczestnika (strony 1 i 2):

1. Karta Uczestnika - imprezy młodzieżowe lub studenckie.pdf

2. Karta Uczestnika - wakacje smyka.pdf


Umowa - Zgłoszenie (strona 1):

1. Umowa Zgłoszenie - imprezy młodzieżowe lub studenckie.pdf

2. Umowa Zgłoszenie - wakacje smyka.pdf

Warunki Uczestnictwa (strona 2 Umowy - Zgłoszenia):

Warunki Uczestnictwa.pdf

Załączniki do Umowy - Zgłoszenia dla Uczestników Obozów z Psami (podpisane, muszą zostać zwrócone Organizatorowi razem z wypełnionym drugim egzemplarzem Umowy - Zgłoszenia):

1. Regulamin udziału psa w obozie.pdf

2. Charakterystka psa.pdf