Jak zapłacić za imprezę


Jak zapłacić za obóz?
1. Osobiście - w naszym biurze w Gdańsku

2. Poprzez wpłatę na konto bankowe

Numer konta podajemy bezpośrednio przy zapisach.

Na dowodzie wpłaty prosimy podać:
- imię i nazwisko uczestnika
- kod, nazwę, termin imprezy

Dowód wpłaty należy wysłać faxem lub mailem do biura. Po wpłacie pozostałej kwoty na konto  prosimyUśmiech
również wysłać potwierdzenie faxem lub mailem.